Embed i Object na stronie

Filmy na stronach WWWW celu integracji plików multimedialnych ze stroną WWW można zastosować dwie metody. Pierwsza polega na tworzeniu połączeń pomiędzy stronami WWW i plikami multimedialnymi, druga na bezpośrednim umieszczeniu plików na stronach. Tworzenie połączeń jest stosunkowo bezpiecznym rozwiązaniem, natomiast osadzanie ich w stronach jest raczej kłopotliwe.

Zgodnie z zaleceniami W3C, osadzając na stronie dźwięki i obrazy wideo (jak również inne obiekty), należy korzystać z elementu OBJECT. Może to przysporzyć wielu problemów, gdyż Netscape Navigator nie w pełni go obsługuje, a Internet Explorer czasami obsługuje go w dziwny sposób.Aby umieścić na stronie element OBJECT należy umieścić w kodzie znacznik otwierający i jego atrybut:

<OBJECT DATA="nazwa_filmu.mpeg" TYPE="application/mpeg">

Atrybut DATA określa źródłowy plik zawierający dźwięk lub obraz wideo, natomiast atrybut TYPE określa typ MIME tego pliku. Następnie należy dodać do strony wszelką treść, jaką trzeba wyświetlić (na przykład, tytuł) i zakończyć element odpowiednim znacznikiem zamykającym:

<object data="nazwa_filmu.mpeg" type="application/mpeg">Film</object>

Elementy EMBED i OBJECT często można stosować jednocześnie, aby zapewnić odpowiednie działanie strony w różnych przeglądarkach. W tym celu należy umieścić na stronie element OBJECT zawierający wszelkie konieczne parametry (elementy PARAM) i wewnątrz niego, przed zamykającym znacznikiem </OBJECT>, dodać element EMBED.

Metodę tą ilustruje przedstawiony poniżej przykład:
<object classid="wartość" codebase="wartość" height="480" width="200" name="nazwa">
<param name="src" value="położenie źródła" />
<embed src="/nazwa_pliku" height="480" width="200" />
</object>

Gdy strona zostanie otworzona w Internet Explorerze, przeglądarka odczyta znacznik <OBJECT> i użyje go do osadzenia pliku multimedialnego na stronie, całkowicie ignorując umieszczony wewnątrz znacznik <EMBED>. Natomiast np. Netscape zignoruje znacznik <OBJECT> i wykorzysta znacznik <EMBED>.

Animacje Macromedia Flash są jednym z typów plików multimedialnych, których osadzanie na stronach WWW jest stosunkowo proste w różnych przeglądarkach , ponieważ iż pliki te są publikowane wewnątrz aplikacji Flash.

<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,0,0" WIDTH="256" HEIGHT="192" id="polonez" ALIGN>
<param NAME="movie" VALUE="polonez.swf">
<param NAME="quality" VALUE="high">
<param NAME="bgcolor" VALUE="#FFFFFF"><embed src="/polonez.swf"
quality="high" bgcolor="#FFFFFF" WIDTH="320" HEIGHT="240" NAME="polonez"

ALIGN TYPE="application/x-shockwave-flash"
PLUGINSPAGE="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer">
</object>

  Promocja i reklama strony WWW

  Promocja i reklama strony WWWJest wiele sposobów na to, aby skutecznie zareklamować stronę w sieci. Stronę

  Witryny WWW

  Witryny WWWStrony internetowe są naprawdę różne i dobrze wie o tym każdy użytkownik Internetu. Najczęściej odwiedzamy portale, które są zgodne z nas

  Klasyfikacja witryn WWW

  Witryny WWWStrony internetowe możemy podzielić na sześć podstawowych kategorii. Pierwsza z nich to serwisy informacyjne. Ich zadaniem jest udostępnianie informa

  Strony internetowe - sukces w biznesie

  Strony internetoweStrona internetowa jest w dzisiejszych czasach priorytetem, jeśli chcemy osiągnąć sukces w biznesie. Strona www pozwala nam na pokaz