Marketing bezpośredni - cechy

Marketing bezpośredniMarketing bezpośredni jest całkowicie niezależną dyscypliną przekazu marketingowego. Oparty jest na niezależnych narzędziach, możliwościach i sposobach, kieruje się własnymi prawami. W porównaniu z reklamą tradycyjną jest dużo bardziej uporządkowany i szablonowy.

Obejmuje kilka typów postępowania, które są wzajemnie powiązane.

Baza danych, koncepcja i plan działania, kreacja zagadnień, ich techniczne opracowanie, wykonanie to są najważniejsze rodzaje operacji w funkcjonowaniu marketingu bezpośredniego. Pominięcie czy niesolidne wykonanie którejkolwiek z nich niweczy zupełnie operację.

Opracowując projekt akcji reklamowej w dowolnym medium można liczyć na cud i przypadek, który może spowodować, że nawet amatorowi uda się opracować dobrą wersję. Tego typu sytuacja jest całkowicie niemożliwa w marketingu bezpośrednim. Wiedza, wiedza i lata pracy w marketingu są najważniejszymi elementami, które warunkują sukces dobrej reklamy w marketingu bezpośrednim. Marketing bezpośredni jest rozwinięciem w porównaniu z reklamą tradycyjną.

Jego najważniejsze prawa zostały wielokrotnie przetestowane i pozwalają z bardzo dużym prawdopodobieństwem zasymulować rezultaty. W reklamie tradycyjnej, mimo opracowań i symulacji, jest to do końca pobożnym życzeniem aż do momentu puszczenia reklamy.

Czym cechuje się marketing bezpośredni?

Interaktywność - podstawowa właściwość marketingu bezpośredniego oznaczająca, że kupujący nie jest biernym odbiorcą przekazywanej do niego komunikacji. Wszystkie działania marketingu bezpośredniego umożliwiają łatwą odpowiedź ze strony klienta.

  • Bezpośredniość - oznacza ciągłe dążenie do tego, aby działania kierowane do klienta miały jak najmniej ogniw pośrednich, czyli ograniczoną liczbę zakłóceń.
  • Personalizacja - określa taki charakter postępowania, aby klient miał poczucie, że są one skierowane wyłącznie do niego oraz że firma je prowadząca ma świadomość co do potrzeb i wymagań.
  • Dowolność mediów - oznacza, że marketing bezpośredni posługuje się każdym typem reklam.
  • Mierzalność reakcji - umożliwia na bardzo precyzyjne oszacowanie efektu swojego działania i zwrot z inwestycji. Odpowiedź może być określana nie wyłącznie ilościowo ale także jakościowo.
  • Trwałość relacji - świadczy, że dowolne działanie marketingu bezpośredniego musi wzmacniać i wydłużać relację wiążącą kupującego z firmą.
  • Akcje marketingowe - oznaczają ukierunkowanie do większej sprzedaży, ekspansji na rynku, wzrostu pozycji lidera.


Zobacz podobne:
Programy partnerskie jako narzędzie marketingowe

program partnerskiMarketing internetowy ( Network marketing ) korzysta z licznych narzędzi, które skutecznie zwiększają sprzedaż i pozwalają firmom rozw

Marketing bezpośredni

Formy reklamy takie jak reklama telewizyjna, prasowa, radiowa i zewnętrzna są elementami marketingu masowego. Producent promuje swoją ofertę w mediach masowych ucieka

Marketing szeptany

Można by zaryzykować stwierdzenie, że dzisiejszym światem rządzi reklama. Nie chodzi to tylko o zachwalanie produktów czy usług, ale również promocję znanych osób, mie

Działania marketingowe

Firmy lubią się chwalić tym ile dobrego robią dla konsumentów, swoim pracownikom jak całemu światu. Takie działania wspomagane mechanizmem marketingowym, jakim jest reklama, p