Marketing bezpośredni

Marketing bezpośredniFormy reklamy takie jak reklama telewizyjna, prasowa, radiowa i zewnętrzna są elementami marketingu masowego. Producent promuje swoją ofertę w mediach masowych uciekając się do pomocy detalistów i hurtowników z danym produktem do odbiorców masowych.

O kilkunastu ostatnich latach na świecie upowszechnił się marketing bezpośredni, który charakteryzuje się kontaktem bezpośrednim firmy z klientami. W marketingu bezpośrednim reklama, która zwykle jest w formie pakietów reklamowych rozsyłanych pocztą ma zachęcić klienta do złożenia zamówienia na produkt od razu od producenta, a nie za pomocą pośredników.

Głównym celem takiej reklamy jest zachęcanie klientów do odwiedzania sklepów. Marketing bezpośredni narodził się dzięki dwóm innowacjom technologicznym, a są to:

  • stale rosnące możliwości komputerów
  • w bazach danych komputerów znajdują się setki adresów klientów oraz informacje o ich zakupach itp.
  • upowszechnianie się kart kredytowych - umożliwiają one klientom łatwe i szybkie płacenie za zamówiony produkt.

Skoncentrowane oddziaływanie na celowo dobrane grupy konsumentów to cecha marketingu bezpośredniego. Ta cecha umożliwia dostosowanie oferty składanej klientom do ich aktualnych możliwości oraz potrzeb. Marketing bezpośredni pozwala firmie, która go stosuje na wiarygodny i łatwy pomiar skuteczności swoich działań oraz jest obecnie najszybciej rozwijającą się dziedziną marketingu. Branże, które najczęściej wykorzystują w swojej działalności marketing bezpośredni zajmują się biżuterią, meblami, czasopismami, książkami, płytami oraz sprzętami ogrodniczymi.

Jeśli chodzi o dobra zaopatrzeniowe to marketing bezpośredni wykorzystywany jest najczęściej w sprzedaży sprzętu komputerowego, materiałów biurowych i książek. Duże znaczenie odgrywa reklama pocztowa, a świadczy o tym fakt, iż w 1990 roku 1/5 zakupów dokonanych w USA miała swoje źródło w ofertach, które zostały przesyłane pocztą. W USA reklama pocztowa jest najczęściej wykorzystywana przez takie firmy jak IBM, Xerox, Digital Equipment, a także banki, linie lotnicze, hotele, ośrodki wypoczynkowe oraz firmy ubezpieczeniowe.