Reklama podprogowa

Reklama, której nie widzimy, a która oddziałuje na nasze zachowanie. Taki rodzaj reklamy nazywa się reklamą podprogową. Komunikaty reklamowe bazują tu na zjawisku, jakim jest spostrzeganie podprogowe. Chodzi o to, że nie wszystkie informacje jakie odbiera nasz mózg są przez nas uświadamiane.

Uświadamiamy sobie jedynie te informacje, czyli te bodźce, które trwają na tyle długo, że zdążymy odebrać je za pomocą zmysłów, a więc usłyszeć, zobaczyć lub poczuć.

Aby było to możliwe, bodźce oddziałujące na nasz mózg muszą działać odpowiednio długo. Tych, które działają za krótko, nie uświadamiamy sobie, nie oznacza to jednak, że bodźce te nie wpływają na nasze decyzje i poczynania.