Techniki benchmarkingu sposobem poprawy wyników finansowych firmy

Techniki benchmarkinguKonkurencja nie śpi, a przedsiębiorstwo stojąc w miejscu praktycznie cofa się. Zmiany na rynku wymuszają od firm ciągłego przystosowania się do nowych warunków w celu utrzymania obrotu a nawet jego zwiększenia. Z tego względu powstało kilka koncepcji przeprowadzania zmian a jedną z nich jest benchmarking.

Technika ta zakłada, że najlepiej wykorzystać doświadczenie innych ludzi i firm. W tym celu można np. porównywać wyniki działalności lub zdobywać informacje o rozwiązaniach wpływających na rozwój konkurencji.

Zastosowanie benchamarkingu polega na znalezieniu rozwiązania problemu, zrozumieniu jego istoty, oraz wykorzystywanych rozwiązań we własnej firmie.

Nie jest to czynność jednorazowa, a technikę tę można stosować stale lub na bieżąco w różnych obszarach firmy. Kopiowanie cudzych pomysłów może wydać nieetyczne, jednak benchmarking zakłada, że do natury ludzkiej należy dzielenie się dobrymi pomysłami z innymi. Potrzebna jest obustronna chęć do współpracy. Technika benchamrkingu jest poszukiwaniem najefektywniejszych metod pozwalających osiągnąć przewagę konkurencyjną dla danej firmy. Korzyści płynące z zastosowanie benchmarkingu to zwiększenie satysfakcji klientów, zidentyfikowanie obszarów słabości w firmie, napływ wiedzy. Przedsiębiorstwo, które zastosuje ta metodę doskonali realizowane procesy, identyfikuje pozycję konkurencji, zyskuje większą skuteczność i efektywność działania. Niewątpliwe korzyściami są również nabyte ambitne, ale i osiągalne cele, zrozumienie konieczności zmian, nowa kultura pracy, oraz łatwiejsze wyznaczenie priorytetów w procesie zmian.

Oczywiście technika benchmarkingu posiada również wady takie jak postrzeganie metody jako szpiegostwa gospodarczego, nieetyczne zachowanie, naśladownictwo przy ograniczonej kreatywności. Istnieje również niebezpieczeństwo, że minimalnej poprawie w Twoim przedsiębiorstwie może towarzyszyć prawdziwy przełom u konkurencji, oraz rodząca się niechęć do wdrażania rozwiązań innych firm ze względu na poczucie odmienności. Idea benchmarkingu jest jednak akceptowana przez środowisko biznesowe i stosowana np. w "białym wywiadzie", czyli analizowaniu ofert z internetowych stron konkurencji.

Technika benchmarkingu zaczęła się dynamicznie rozwijać i popularyzować od chwili założenia w 1992 r. Międzynarodowej Izby Benchmarkingu IBC przez Amerykańskie Centrum Produktywności i Jakość APQC . Celem nowo powstałej instytucji było odpłatne dostarczanie wszystkim firmom dążącym do poprawy efektywności precyzyjnie opracowanych baz danych o stosowaniu benchmarkingu i know-how na świecie.

Obecnie na całym świecie istnieje wiele instytucji gromadzących i udostępniających dane.

  Nowoczesne monitory dotykowe

  Monitory dotykoweJak powszechnie wiadomo właściciele urządzeń mobilnych lubią komunikować się ze swoimi urządzeniami za pośrednictwem dotyku, dlatego też

  Lokowanie produktu

  Lokowanie produktuNa początku emisji znanych seriali w ostatnim czasie zaczęła pojawiać się informacja "audycja zawiera lokowanie produktu".

  Drukarka atramentowa czy laserowa?

  drukarkiWybór odpowiedniej drukarki to domu to może nie dylemat na miarę „być albo nie być”, niemniej nie warto w tym względzie zdać się tylko na łut szczęścia,

  Wirtualne wsparcie małego biznesu

  Wirtualne wsparcie biznesuNowoczesne wsparcie dla biznesu to wszystko, czego potrzebuje nowoczesna firma. Profesjonalne centra biznesowe proponu